• F1
  • F1
  • F3
  • F4
  • F5

demo

Anikó Simon

MOJE MAĽBY NA SKLO

   

Narodila som sa v Dunajskej Strede, toho času žijem tu s mojou rodinou.
Som maďarskej národnosti.
V roku 1990 som získala diplom na Pedagogickej fakulte v Nitre (aprobácia maďarský jazyk a literatúra  - výtvarná výchova).
Od 2015 som členkou Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku (Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete, www.mamsze.sk), a členkou Slovenskej Výtvarnej Únie, Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska.
Zaoberám sa maľbou na sklo. Namiesto plátna, výkresu používam priesvitné, bezfarebné sklo. Svoje maľby maľujem špeciálnou farbou na sklo.

samostatné výstavy:


2012 -  Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda
2013 -  Galéria Limes, Komárno
2014 -  Galéria Júliusa Bartu, Štúrovo
2014 -  MsKS  Esztergom (Maďarská republika)
2014 – MsKS  Lábatlan (Maďarská republika)
2017 – MsKS  výstavná sieň Štefana Tallósa Prohászku, Šamorín


kolektívne výstavy:


2015 -  Galéria Limes, Komárno
2015  - Zenta (Srbská republika)
2015  - Subotica (Srbská republika)
2016 -  Galéria Limes, Komárno
2016 – Galéria súčasných maďarských umeľcov, Dunajská Streda
2016 -  Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda
2018  -  KOMP = Kortárs Művészeti Panoráma = Panoráma súčasného umenia
             Flesh Központ Galéria, Mosonmagyaróvár (Maďarská republika)
             MsKS výstavná sieň Štefana Tallósa Prohászku Šamorín
             Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda
             Múzeumház, Győr (Maďarská republika)
2018 -   PAROLA
              Galéria Limes, Komárno
              Dornyai Béla Múzeum, Salgótarján (Maďarská republika)
              Pálffyho palác, Bratislava
2018  -  Zikkurat Galéria, Budapest (Maďarská republika)
2019  -  Dámy SMTU (Gallery Nova, Dunajská Streda)
2019  -  KOMP = Kortárs Művészeti Panoráma = Panoráma súčasného umenia
              Flesh Központ Galéria, Mosonmagyaróvár (Maďarská republika)
              MsKS výstavná sieň Štefana Tallósa Prohászku Šamorín
              Múzeumház, Győr (Maďarská republika)
              Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda
2019 -  Színvarázs = Kúzlo farieb (Buják Ágnes, Karika Lívia, Simon Anikó)
            Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda
2019 - 30 rokov z tvorby členov Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku
            Galéria Limes, Komárno
            Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda